top of page

BOLIGSELSKABER OG OFFENTLIGE BYGNINGSFORVALTERE

Hvis I som privat eller offentlig bygningsforvalter planlægger at gennemføre byggeopgaver, kan vi både tilbyde bygherrerådgivning på større og mindre byggeopgaver. 
For større opgaver sikrer vi som bygherrerådgiver den optimale løsning af byggeprojektet gennem effektiv byggeledelse og styring, og at projekter afleveres til den aftalte tid og til den rette pris.
For mindre opgaver, som f.eks. styres af driften decentralt, kan vi tilbyde at være med på sidelinjen og tilbyde teknisk sparring og øvrig bygherrerådgivning efter behov. Gennem samarbejde med driftsledelsen sikres det, at byggesagen gennemføres på en ordentlig og professionel måde, der munder ud i et resultat, som bygherren får glæde af i mange år.

Boligselskaber: Services
bottom of page